SATIN ALMA POLİTİKASI

Dobedan Hotels de ürün satın alırken fiyat ve kalite adına bariz farklılıklar olmadıkça aşağıda belirtilen unsurlar satın alma süreci için ana çerçeveyi oluşturur. 

·       Enerji verimliliği yüksek ve sera gazı oluşumuna sebep vermeyen ürünleri tercih ederiz.

·       ISO gibi kalite standartlarına sahip olan tedarikçilere öncelik veririz.

·       Çevreye duyarlı ve geri dönüşümü olan ürünler tercih ederiz.

·       Sürdürülebilirlik için politika oluşturmuş veya sürdürülebilir kaynakları kullanan firmaların ürünlerini adil ticaret organizasyonu ile tercih ederiz.

·    Atık miktarını azaltabilmek amaçlı büyük ambalajlı geri dönüştürülebilir ürünler ve konsantre ürünleri tercih ederiz.

·    Yerel işletmeleri destekler öncelikli olarak destekler karbon salınımını düşürmek amaçlı tesislerimize yakın işletmeleri seçeriz.

·    Sebze ve meyveleri endüstriyel ürüne dönüşmeden öncelikli olarak yerel üreticilerden almayı tercih ederiz.

·       Tehdit altındaki su ürünlerinin satın almaları  (ICCAT) belge ve iznine tabidir.

·       Enerji tasarrufu için altyapı oluşturmaya çalışan işletmelerle birlikte

sürdürülebilir bir turizm ekonomisi, bölgesel kalkınmanın desteklemesi ve çevresel tahribatı en aza indirmek için bu politikadaki uygulanmaların tamamını destekleriz.