İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞAN HAKLARI POLİTİKASI

Faaliyetleri ve performansı ile sayıgın ve güvenilir bir konuma sahip olan Dobedan Hotels, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak çalışan personelinin, müşterilerinin ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir.

Dobedan Hotels, İş Kanunu’nun yanı sıra Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslaraarası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizn taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir.

Dobedan Hotels personeli birbiriyle ve misafirlerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve etik ilkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmektedir.

Otel yüneticileri her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphenilenen durumlarda İnsan Kaynakları departmanına bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu tür şikayetler şikayette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilir. Yönetimimiz, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik gerekli idari yaptırımları uygulamaktadır.

Dobedan Hotels, İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbesitisi bulunmakla birlikte, personel alımlarının operasyonel ihtiyaç doğrultusunda olmasına özen gösterilmektedir.