DOBEDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Dünya ve Türk turizminde konaklama faaliyet içerisinde yer alan Dobedan Hotels olarak, sürdürülebilirlik kavramını mevcut faaliyetlerimize, gelecek yatırımlarımıza ve değer zincirimize çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim uygulamalarını entegre etmeyi amaçlıyoruz. Artan dünya nüfusu ve talepler doğrultusunda gelecek nesilleri ihmal etmeyen ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, doğal kaynakların varlığını sürdürebilmesi için bilinçli tüketim metotlarını ve alternatif kaynakları araştıran, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 50001 ve ISO 10002 standartlarıyla uyumlu bir şekilde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını benimsiyoruz.

Sürdürülebilirlik politikamız, Dobedan Hotels faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır ve yönetim kurulumuzdan başlayarak tüm departmanlarımıza uygulanacak iş modelimize dahil edilmektedir. İklim değişikliği, yoksulluk, açlık, eşitsizlikler, su kıtlığı ve biyoçeşitliliğin kaybı gibi küresel sorunların üstesinden gelmek için BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Yatırımlarımızı büyüterek yaşam standartlarını ve refahı arttırmayı hedefliyor, çalışmalarımızı ve karar alma süreçlerimizi yürütürken sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye öncelik veriyoruz.

Finansal hedeflerimiz dışında, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefini göz önüne alarak yatırımlarımızı sürdürülebilirlik performansımız açısından güçlendirmeye devam ediyoruz. Ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlara olan etkimizin bilinciyle, aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimizi odak noktamız olarak geliştirmeye ve 2030 yılına kadar faaliyetlerimizi bunlara göre şekillendirmeye kararlıyız:

Temiz Su ve Sıhhi Koşullar

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Sorumlu Tüketim ve Üretim

İklim Eylemi 

Daha az enerji tüketen teknolojilere duyulan ihtiyacın bilinciyle insan sağlığına ve çevre kaynaklarına saygılı üretim ve hizmetler yürütülmekte olup, Bilimsel Temelli Hedefler girişimine göre sera gazı emisyonlarını ve karbon ayak izini azaltarak düşük karbon ekonomisine geçiş yolları sunan inovatif Mevcut En İyi Teknolojilerini araştırmaya ve projelerimize entegre etmeye devam etmekteyiz. 

Emisyon kaynaklarımıza ait veriler, sera gazı emisyon hesaplamaları ve raporları, Türk Akreditasyon Kurumu'nun doğrulayıcıları tarafından kontrol edilmesi sağlanmaktadır.