İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Dobedan Hotels olarak iş sağlığı ve güvenliğinde yasal mevzuat ve şartlara uygun olmak kaydıyla riski azaltmak, yönetmek ve sürdürülebilir kılmak için sürekli gelişime ve ilgili taraflara açık olacağız.

·       Çalışan sağlığı ve iş güvenliği tüm Dobedan Hotels çalışanlarının sorumluluğudur.

·       Kanun, mevzuat, yönetmelikler ve diğer Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılmaktadır.

·       Dobedan Hotels’de çalışan sağlığı ve iş güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.

·       Kazaları öneleyebilmek için  risk bazlı düşünüp daha güvenli yollar tercih edilir.

·       Taşeron firma çalışmaları iş başı emriyle çalışma öncesi, çalışma sırası ve sonrasında kontrol edilerek yönetilir.

·       Çalışan sağlığı ve iş güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için çalışanlarımıza eğitim vermek vazgeçilmezdir.

·       Dobedan Hotels de her türlü kaynak, verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performansını arttırmak üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılmaktadır.