ÇOCUK HAKLARI KORUMA POLİTİKASI

Dobedan Hotels turizmde köklü bir kuruluş olmanın verdiği bilinç ve sorumluluk ile çocuklar da dahil tüm müşterilerimizi misafir olarak kabul etmek, ulusal ve uluslararası değerleri harmanlayarak, insan hakları ve çocuk haklarının şartlarını eksiksiz yerine getirerek hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Çocukların haklarını her türlü yarardan daha önemli ve öncelikli olduğu bilinciyle sistemin devamlılığının sağlanması için tüm çocukların, hak sahibi bireyler olduğunu kabul ederek;  sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktayız.

Çocuğun; Yaşama ve gelişme haklarını, korunma haklarını, katılım haklarını, ayrımcılığın önlenmesi haklarını gözeterek hayatın tüm alanlarında benimsenmesi bu politikanın hayata geçirilmesi noktasında tüm paydaş kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte hareket ederiz.

Bu sebeple tüm personelimizin çocuk hakları konularında bilgi sahibi olmasını sağlamak için eğitim ve sürekli gelişime önem vermekteyiz.

Dobedan Hotels çocuk işçi istihdam edilmez ve çocuk işçi istismarını kınar ve Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi yol gösterici olarak kabul eder. Bu bağlamda Sosyal Devlet anlayışı çerçevesinde gerekli yasal ve idari önlemleri almak, gerekli tüm koşulları iyileştirmek ve çocukları hayata daha etkin ve mutlu katılımlarının sağlamak temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır.